Trelleborg Tillsammans

Den Lokala Överenskommelsen mellan Trelleborgs kommun och de idéburna organisationerna är död.

När endast en part återstår kan man INTE tala om överenskommelse !

Vi rekommenderar anslutna föreningar att överväga sin anslutning när det nu gäller helt nya förutsättningar !