GDPR – vad är det ?

25/5 2018 införs ny lag om registerhantering. Den kommer att påverka alla föreningar bl. a. och vi rekommenderar alla att se över kommande lagstiftning och sina egna rutiner ! På kommunens hemsida finns en PowerPoint- presentation som ger en bild av vad som kommer att gälla men vi rekommenderar att samtliga styrelser fördjupar sig i konsekvenserna … Läs mer