Organisationen

Arbetet utförs i en struktur som består av en styrgrupp, en grupp som består av Byarådet som hälsar på kommunledningen 4 gånger per år samt en utvecklingsgrupp (UG) för varje nämnd/ förvaltning. Den skall bestå av nämndsordförande, förvaltningschef med eventuella ansvarsområdesansvarig tjänsteperson samt ett motsvarande antal föreningsrepresentanter. Mandattid för föreningsrepresentanterna är för närvarande 2 år.

Vem som ingår i de olika grupperna ser du i organisationsschemat nedan. Klicka på länken !

18-4 Organisation