Styrgruppen

Styrgruppen har som uppgift att ansvara för de långsiktiga och övergripande strategierna för överenskommelsen.
Kontakta styrgruppen:
torbjörn.karlsson@trelleborg.se
mikael.rubin@trelleborg.se
jessica.oesterman.trelleborg.se
( Sonny) kansli@foreningsradet.se
mats@serresjoconsulting.se
frida.borgstrom@folkuniversitetet.se
(Gert) ge.ni03@hotmail.com

 

16-5 Minnesanteckningar Styrgrupp 1
16-6 Minnesanteckningar från 
16-9 Minnesanteckningar från
16-11 Minnesamteckningar
17-2 Agenda för mötet med Trelleborg Tillsammans styrgrupp den 22

17-3 Minnesanteckningar
17-5 Minnesanteckningar 15 maj 2017
17-9 Minnesanteckningar 13 sep 17
17-10 Minnesanteckningar 17 okt
18-1 Minnesanteckningar 30 jan
18-5 Stormöte

 

Beslut TT 2017