UG Frivilligt Socialt Arbete

Frivilligt Socialt Arbete diskuterar frågor som rör föreningar som arbetar med sociala frågor. Pensionärs-, handikapps-, missbruks-, sjukdoms- och relationsrelaterade frågor.

Lennart Höckert, lennart.hockert@trelleborg.se, Mari Jungklo, mari.jungklo@trelleborg.se, Sonny Spurr, sonny.spurr@foreningsradet.se, Tina Pettersson FUB, trelleborg@fub.se, Margaretha Andersson Länkarna, lankarna.trelleborg@live.se, Loes Vollenbroek RSMH, loes.vollenbroek@gmail.com, Brittmarie Lindquist, Föreningen Gamla Trelleborg, bm.lindquist@gmail.com, Lizianne Kyreus, Kvinnojouren, lizian.ky@hotmail.com

PresentationSocial
16-2 Minnesanteckningar Sociala

16-11 Minnesanteckningar AG Social
16-10 Minnesanteckningar Uppstart Sociala
17-1 Minnesanteckningar UG Social x
17-9 Minnesanteckningar UG Social
17-5 Minnesanteckningar UG Social
17-2 Minnesanteckningar AG Social Storm
17-8 Enkät Stormöte UG Social
17-8 Minnesanteckningar UG Social
18-1 Minnesant, Loes
18-3 Minnesanteckningar UG Social
18-5 Minnesanteckningar Sociala diskmöte
18-6 Minnesanteckningar UG Social
18-9 Minnesanteckningar