Kulturutskottet

Kulturutskottet ansvarar för frågor som berör föreningar som sysslar med kultur och som får sina stöd från Kulturförvaltningen.

I utskottet ingår: Ordf. Kulturnämnden, GT, kontaktuppgifter: se Trelleborg.se, folkvalda politiker !
Annika Eriksdotter-Flink, annika.eriksdotter-flink@trelleborg.se, Sonny Spurr, kansli@foreningsradet.se, Ola Pärson, ola.parson@telia.com, Ulf Engström, uffeengstrom@gmail.com, Ulf Söderstrand, ulf.soderstrand@hotmail.com, Lennart Olsson, lennart.ol.olsson@telia.com, Claes Kroon, c.kroon@projektingsbr.se, Yvonne Borg, yvonne.borg@abf.se.

 

 

Historik från Kulturutskottet

16-3 TT_Minnesanteckningar 20160318
16-8 Inbjudan till föreningar och studieförbund 1,3 milj 28 sept
16-10 IntegrationSökabidraghurgörman
16-10 Trelleborg Tillsammans 2.0 – Minnesanteckningar
16-10 Trelleborg Tillsammans 2.0 -Cecilias presentation
16-10-1 Integration28september, programförklaring
17-1 Minnesanteckningar
17-1 TT_Minnesanteckningar 20170104
17-1 TT_Minnesanteckningar 20170112 (1)
17-3 TT_Minnesanteckningar 20170323
17-6 TT_Minnesanteckningar 20170628
17-9 TT_Minnesanteckningar 20170928_1
17-10 Program Forum Kultur
17-10 Skyttsgården Forum, förslag
17-10 Sparbanksstift. Forum, presentation
1
7-12 Minnesanteckningar 20171220
18-3 Minnesanteckningar 20180320
18-5 Stormöte
18-6 Minnesanteckningar 20180619
18-6 Rapport till utskott Kultur, nämndens ordförande
18-9 Minnesanteckningar